سوالات متداول

هزینه جراحی بینی به چه عواملی بستگی دارد ؟

فرم بینی فرد ، هزینه کلینیک و یا بیمارستان ، دستمزد پزشک که طی جلسه مشاوره بررسی و به مراجعه کننده اطلاع داده می شود .

آیا بعد از جراحی احتمال ایجاد تنگی نفس وجود دارد ؟

اگر این روش توسط یک جراح گوش و حلق و بینی ماهر انجام شود ، خیر این امکان وجود ندارد .

آیا امکان بازگشت در بینی گوشتی وجود دارد ؟

با تکنیک و روش های جدیدی که قابل انجام می باشد ، امکان بازگشت در بینی گوشتی وجو.د ندارد، بنابراین بیماران بدون نگرانی برای انجام این جراحی اقدام نمایند .
اطلاعات این صفحه در درست تکمیل و بروزرسانی می باشد.
Call Now Button