دکتر نصیبه رستمی

ایران، تهران، هفت حوض، نبش گلبرگ غربی، کوچه کمیجانی جنوبی، ساختمان عرفان، طبقه پنجم، واحد ۱۳ ، کلینیک گلبرگ

۰۲۱۷۷۹۱۴۱۵۴ – ۰۹۰۱۷۹۵۹۵۹۹


کانال تلگرام


صفحه اینستاگرام